tisdag 27 november 2012

Fukushima, analyser med än ett år efteråt


Detta början på något som skall utvidgas med Fukushima i perspektiv. Det blir länkar innan egen analys.


Gunderssen är kunnig med omfattande perspektiv, men uppenbart överdriven i sina farhågor. Här en lång skriven intervju.

tisdag 2 oktober 2012

Är kärnkraftverk säker? Brrr - hjälp

Kärnkraft är mer ett psykologiskt problem än ett tekniskt!
Och vargar är mer ett psykologiskt problem än ett biologiskt!
Skälet att jämföra är att båda frågorna tycks ligga på miljöminister Lena Eks bord.

Det finns engagerade kramare och skeptiker till båda fenomenen

Jag jämförde den uppmärksamhet frågorna fått i media och fann då att den var ungefär lika stor.
http://vargdag.wordpress.com/2011/10/12/varg-ar-ett-intressant-diskussionsamne/
Jag sökte “varg” och “kärnkraft” på UNT, DN, SvD, Newsmill och Googles och fick ungefär lika många träffar. Kärnkraft dödar många gånger fler människor än varg (fast ändå inte många). Få får se en vild varg under sin livstid, många har sett ett kärnkraftverk. Vargens närvaro kan snabbt påverkas med tekniskt enkla beslut och metoder, medan för kärnkraften besluten har stora, svårpåverkade och svårförutsebara konsekvenser halvsekel eller ännu längre framåt. Kärnkraften bidrar väsentligt varje dag till att vi alla får ljus, TV, varm mat, och mycket annat, och är ett påtagligt ingrepp i den privata budgeten. För vargen är nyttan huvudsakligen immatriell, vi känner att vi slår vakt om den biologiska mångfalden. För både varg och kärnkraft finns ganska färska riksdagsbeslut, men den ungefär lika omfattande debattens huvudmål verkar vara att slita upp dessa riksdagsbeslut (med vargen har detta lyckats mycket bra trots att det var ett beslut med bred riksdagsmajoritet).
Varför tycker media att närvaro av varg och kärnkraft är likställda ödesfrågor?

För vargen, som ju många värnar om mer än kärnfraft, är härdsmältor en fördel, vargarna trivs där människorna dragit sig tillbaks omkring Tjernobyl.

Jag höll nyligen ett föredrag med slutsatsen att civilisationen kommer att försämras, eftersom vi är som vi är och växelverkar som vi gör. Den männskliga naturen klarar nog inte de utmaningar som vi står inför. De exempel jag studerar ingående är varg och döda efter härdsmältor. Länken till min powerpointpresentation är:
http://www-genfys.slu.se/staff/dagl/Presentations/ViKlararDetInte120921.pptx

Jag länkar till SvD, GP ,

söndag 12 juni 2011

Döda efter Chernobyl har underskattats av FN

FN-organ har agerat så att antalet döda i strålningsinducerad cancer har underskattats jämfört med ledande forskarnas uppfattning. Skälet är att FNs organ har spritt en beräkning som bara avser en liten del av alla exponerade människor (dock sådana där expositionen var relativt stor) och bara strålningen de mottagit de första tjugo åren efter katastrofen.

Citeringar av FN studien på nätet
DN 100525
"Enligt en rapport från Tjernobyl Forum, ett nätverk av forskare från FN, Världsbanken och de värst drabbade länderna, kommer dödstalet att landa på 4.000 personer."

Analysgruppen vid Kärnkraftsäkerhet och Utbildning Bakgrund 3 april 2006, huvudsakligen översättning av ett pressmeddelande från IAEA 05-09-05:
”...experterna att strålningen skulle kunna förorsaka upp till sammanlagt 4000 dödsfall bland de högexponerade invånarna i Tjernobyl,” ... ”I rapporten görs uppskattningen att det slutliga antalet dödsfall är betydligt lägre än tidigare gjorda spekulationer om att strålningexponeringen skulle kräva tio tusentals liv. Den nu uppskattade siffran på 4 000 dödsfall...”   Jag kunde inte hitta någon annan siffra än 4000 i pressmeddelandet, trots att högre dödstal täckande en större del av världen har beräknats bl a av WHO.
Blogg 080314 Deaths per TWh for all energy sources
"The World Health Organization study in 2005 indicated that 50 people died to that point as a direct result of Chernobyl. 4000 people may eventually die earlier as a result of Chernobyl"  Denna siffra ligger till underlag för en beräkning att döda av kärnkraft är 0.04 per TWh och slutsatsen att kärnkraft är det säkraste energislaget. Denna länk åberopas ofta i den svenska debatten. Det är enligt min uppfattning en undervärdering av risken med kärnkraft, som är baserad på en mycket förståelig feltolkning av FN-organet.

Googelstudie
Jag googlade en studie, sökte på "Chernobyl death toll", "mest relevanta" "alla tider". Listar de högst rankade som åberopar FN-organs uppgifter på antal döda.

http://asiancorrespondent.com/52797/do-we-know-the-chernobyl-death-toll/
"Reports by the UN Chernobyl Forum and the World Health Organisation in 2005-06 estimated up to 4000 eventual deaths among the higher-exposed Chernobyl populations and an additional 5,000 deaths among populations exposed in Belarus, the Russian Federation and Ukraine." ... "In contrast, the most strident nuclear advocates want us to believe that the death toll was just 30-60. To that end they are very keen to focus our attention on a recent report by the UN Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR).
But the UNSCEAR report made no effort to assess the effects of widespread low-level radiation exposure. Specifically, the report states: “The Committee has decided not to use models to project absolute numbers of effects in populations exposed to low radiation doses"
Detta är vad jag förstår helt rättvisande.

http://www.utne.com/Wild-Green/Chernobyl-Death-Toll-4000-or-1-Million-7272.aspx#ixzz1PC0ukUsd
"The number is dramatically higher than the estimate of 4,000 deaths presented in a 2005 report by the International Atomic Energy Agency, the World Health Organization,"

http://www.guardian.co.uk/environment/2005/sep/06/energy.ukraine
"The nuclear disaster at Chernobyl almost 20 years ago has so far claimed fewer than 50 lives, according to a study by the International Atomic Energy Agency, the UN Development Programme and the World Health Organisation.  But about 4,000 people could eventually die from exposure to radiation released"

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=20908
"the claim of the International Atomic Energy Agency-- still on its website that the expected death toll from the Chernobyl accident will be 4,000."

http://en.wikipedia.org/wiki/Chernobyl_disaster_effects
"This report titled: "Chernobyl's legacy ...  put the total predicted number of deaths due to the disaster around 4,000" ... An IAEA press officer admitted that the 4000 figure was given prominence in the report "...to counter the much higher estimates which had previously been seen. ..." "It was a bold action to put out a new figure that was much less than conventional wisdom." ... "The full version of the WHO health effects, included the prediction of 5000 additional fatalities, in total 9000 will die from cancer among the 6.9 million most-exposed Soviet citizens."

Noteringar från Google studien. Tre av fem tolkade FN.organen som att 4000 var totalt dödsantal, två gav den vidare informationen att man inkluderade mer av gamla Sovjet så skattades det till 9000, men de hade läst mer än pressmeddelandet. Ingen påpekar att dödsfall också kan inträffa på andra ställen (i Sverige 300) eller av stråldos som kommer efter de första tjugo åren. Slutsatsen att FN-organen uttryckt sig så att totalantalet döda vanligen avsevärt underskattas jämfört med den information FN-organen själva har är uppenbar.

Egen skattning
Jag har gjort en egen uppskattning (som är ny i meningen att uppskattningar av kollektivdoser som offentligjorts först 2011 använts, men detta medför inte tora justeringar). Den har presenterats på två bloggar: 

SLUs forskarblogg   http://blogg.slu.se/forskarbloggen/?p=6
NuclearPowerYes (utförligare argument i diskussionen)


En liknande skattning har oberoende gjorts av  Lisbeth Grönlund  med ett liknande resultat. 

Skattningen är naturligtvis mycket ungefärlig, men ändå underlag för att beteckna uppgifterna i t ex DN och analysgruppen som missledande.  Skälet för skillnaderna i uppskattning är huvudsakligen att FN-organen framför beräkningar för en liten grupp exponerade, jag (och andra inklusive FN-organet WHO fast i liten stil) har utvidgat det till hela eller större del av världen, med användning de fakta och de uppskattningar av strålningens effekter som FN-organen samlat i, och gjort en extrapolering längre fram i tiden. Med de begränsningar som anges accepterar jag FN skattningen som en delmängd av de döda skattad ungefär som jag gör, men att det är en delmängd står finstilt i IAEAs pressmeddelande. Därigenom leder informationen till att den direkt feltolkas av t ex DN, bloggen som underlag till riskberäkning och nästan alla andra.  DN skriver visserligen (i mening att nedvärdera tillförlitligheten av högre skattningar) att miljöorganisationer kommit till högre värden. Detta är missledande, det är inte bara gröna organisationer (se t ex länkar i mina artiklar).

Min uppskattning gav 22300 och det gäller i princip för hela världen och i den förutsebara framtiden. 
Enligt mitt förmenande så presenterar FN information på ett vinklat sätt, vilket t ex analysgruppen för vidare. Det hade funnits möjligheter att i senare FN rapporter (den senaste från UNSCEAR som presenterades först 2011) göra ett klargörande om FN misstänkte att IAEA pressmeddelandet missförståtts, men det har FN-organen inte gjort (tvärtom finns det en syrlig kommentar till en uppskattning på 30-60000).  Att från högsta håll begränsa informationen om kärnkraftens faror leder till att det blir mer legitimt med en ökad diversitet av mer eller mindre grundade vinklingar. Det ställer större krav på de som vill föra fram information i förenklad och kondenserad form (t ex journalister), när det inte räcker att snabbläsa pressmeddelanden, utan måste sätta sig in i pressmeddelandets begränsning och dess möjliga konsekvenser.

Det finns mer befogat skäl för farhågor från olika håll att information döljs, när även FN-organen ger intryck att mörka och kärnkraftföreträdare ställer upp på det. Det bidrar till irrationella reaktioner från befolkning i anslutning till Fukushima och Tjernobyl om de inte kan lita på den mest auktoriserade informationen "uppifrån"!
Världen skulle tjäna på om man i högre grad eftersträvade objektivitet och att de högsta organen därvid föregick med gott exempel. Mer begränsat är det önskvärt att den information som ges i Sverige i anslutning till svensk kärnkraft uppfattas som objektiv.

fredag 13 maj 2011

Underestimation of tsunami risk at Fukushima

A German report (see below) suggests that the reason for the Fukushima accident was an underestimate of the risk that an earthquake should be followed by a huge tsunami. I submit the question to the forum if the risk was much underestimated before the accident and thus better preparations should have been done. If so, the next question I submit to the forum is what changes will make similar mistakes less likely in the future.

Fukushima was designed to resist a tsunami up to 5.7 m. That meant that levees were 5.7 m, but the "ground level" around reactors was 10 m, so the damage would have been less catastrophic for a tsunami less than 10 m. But the tsunami was 14 m tall! It is known Japan is situated near a fualt line in the bottom of the Pacific, which generates earthquakes, some of them cause huge tsunamis. Why was a huge tsunami considered unlikely? How unlikely should an event be, to considered an acceptable risk?

Some relevant information/discussion about the issue can be found among others on following links:
Huffingtonpost 110327, discussing TEPCO and others considerations about tsunami
Open democracy 110507, article mentioning tsunami risk and Japanese focus on nuclear power
Ingenjören 110510, report from a meeting about the accident at the Swedish Academy of engineering Science
VGBPowertechReport110415, German report about the accident
http://www.blog.aviatetech.com/2011/04/fukushima-i-nuclear-power-plant-lets-know-a-bit-about-it/
LACK OF DISASTER PREPARATION AT THE FUKUSHIMA NUCLEAR PLANT from "fact and details"
Washington post 110527
DN 110601


Japan (including surrounding islands) is hit by a tsunami higher than 10 m around three times a century. Among the ten tsunamis in the world since year 1700 with highest death toll, five occurred in Japan (including the latest). For the particular site I have not seen a risk projection, but Fukushima prefecture is no safe haeven. In retrospect it seems reasonable to suspect that the risk of a tsunami was downplayed. But when something like this happens and old files are mined, whistle-blowers can usually be found. That does not in itself proves they were trustworthy or not listened to. Was it a mistake (I think so) and if so how can it be avoided in the future in other countries? To learn from Fukushima this has to be discussed.

It seems an underestimate of the risk was done half a century ago, when the initial choice of the site was done. Once a lot of capital is digged down in a place, it seems likely that the investment will be vigourously defended. It does not seem to be a very good idea that people representing or associated or paid by the nuclear power industry are the main players in estimating tsunami risk once a site is decided. It looks reasonable it should be more of a national and global responsibility. This failure seems to me also an IAEA failure and not just a Japanese. On the other hand the Japanese should be world leading about tsunamis considering its relevance for the country.

Actually, soon after the tsunami, updated plans were presented to authorities for two additional reactors (7 and 8), which seemed to show a lack of will to learn from the disaster. After outrageous response from authorities the plans were withdrawn.

Even if the risk was underestimated when the reactors was initially constructed, it would have been possible to modify some security measures to a higher wave without abandoning the reactor site (like having some mobile reserve generators parked at higher ground as well as a way to hook them up). The tsunami levees were actually raised from 3.1 m nine years ago and an "administrative catastroph centre" built, so something was done to improve safety the past decade.

The authorities must understand that it is important to guard a big investment. It is also psychologically important as the operator is more likely to point at weaknesses if it is felt that it can be discussed how to solve them. We should not be too fundamentalistic when discussing the tolerance level and understand that improvement take time. Events similar to Chernobyl and Fukushima will unavoidable happen again and must be seen as tolerable if they do not happen too often.

But notable switchboards allowing available generator trucks to eliminate the black-out were not out of reach from the tsunami. There was no plan B if a higher tsunami appeared.

Probably some experts on tsunami in Japan had data to show that the risk of a higher tsunami was considerable. If it had been wider known what the reactor was designed for, the level of preparedness may have been higher. Is the information available to the public what reactors are designed to stand? I looked at the Swedish reactors on the net. Nothing was written about "design height" and from photos they do not seem much elevated above the water surface.

I wrote to Ringhals (Swedish reactor site) and got a fast reply. The reactor site can stand a water level 3 m above the average water level. A tsunami may come from the Atlantic Ocean, but it will hardly be above a meter when it reaches Ringhals. That seems to give room for a factor 3 underestimation. As the Japanese failed their estimates with only a factor 2.5, Ringhals may be safe.

If I detected information from before the accident that a more than 10 m tsunami in connection with a major earthquake is unlikely to occur once in 20 000 years at the site, and a more than 6 m but less than 10 m tsunami less than once in 5 000 years, probably I would regard the accident as an unpredictable act of God with little consequences for the safety culture, but currently I guess the risk could have been foreseen to be higher than that.

The Japanese problem with preparedness for rare events is not just the tsunami. The reactors were exposed to larger forces by the earthquake than they were designed for. They were still mainly unharmed, but this was good luck, and maybe also outdated engineering, which was less able to follow the design parameters more economically optimised than will be followed in new reactors. That the electric main grid was cut off contributed to the catastroph but has little with the reactor site to do. Was it assumed to happen more seldom than once in 10 000 reactor-years that Japanese reactors are exposed to larger earthquake forces than they are designed for? They are said to be designed to stand 8.2 magnitude earthquakes, but this was 9. Three earthquakes larger than 9 has occured on the Earth the last 60 years besides the Japanese one. Were there good reasons to assume that Japan would be spared from the strongest earthquakes?

10000 years is around the "functioning reactor"-years accumulated in the world today. Seems reasonable to tolerate one-two "INES7" reactor incidents in this time, but now it has been 4 (counting Fukushima as 3 catastrophe reactors). Hope the risk will be reduced by a factor 2-4 in the future.

Swedes became very aware of tsunamis Xmas 2004, when a tsunami killed a lot of Swedes in Thailand, I wrote an essay on that when it happened. This large tsunami was probably a world-wide alert. So long time has passed since that so I would have expected a stronger respons for Japanese nuclear plants.

Easy to sit in Sweden and speculate about tsunamis and earthquakes in hindsight. The risk for such large events causing a major disaster is low here. The more constrained lesson from Fukushima is to avoid placing reactors where tsunamis can be expected, in particular if following earthquakes, and if the risk is not neglectable, to have installations increasing quality of failure management following tsunami.

Harrisburg and Chernobyl were mainly caused by the behaviour of operators, which is impossible to predict. This has been countered by more forgiving reactors. Fukushima is different, it was a predictable foreseeable risk, which probably was underestimated. It is administrative matters about riskmanagement, which must be reviewed, e.g. how responsible bodies are set up and controlled, which is the likely most important lesson of Fukushima. This is a lecture for all countries and concerns also Sweden.

lördag 30 april 2011

Cancer i Sverige efter Tjernobyl. Avhandling

Det finns en svensk doktorsavhandling av Martin Tondel 2007, som indikerar att nedfallet från Tjernobyl ökade cancerfrekvensen i de delar av landet där nedfallet var störst. Den kan laddas hem från http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:23612
Kommentarer:
 • Avhandlingen kritiserades hårt i läkartidningen: http://ltarkiv.lakartidningen.se/2007/temp/pda34150.pdf
  skäl till kritiken var bl a annat att mönstret av cancertyper inte var förväntat och latenstiden kort.
 • Se också  http://lennarthardell.wordpress.com/2011/04/11/efter-tjernobyl-men-under-fukushima/ anm. jag och en annan försökte skriva kommentar, men de tycks inte ha accepterats,
 • Världens ledande experter (exvis UNSCEAR) tror inte Tjernobyl-effekten är påvisbar i denna typ av studier, eftersom ökningen förväntas vara för liten och svår att särskilja från andra variationer i cancerfrekvens.
 • Avhandlingen ter sig för mig helt godtagbar som en hygglig avhandling. Jag har nog en viss kritik mot skriften också som en avhandling, men det är till stor del vad doktoranden själv sagt och inte mer en vanligt. Jag har ingen kritik mot tidskrifterna och deras granskare för att uppsatserna antagits, jag har ingen kritik mot betygsnämnden för att den röstat för ett godkännande. Men jag håller inte med om avhandlingens underförstådda slutsats: att Tjernobyl-nedfallet medför en stor och påtaglig ökning av cancerfrekvens i allmänhet.
 • Jag reagerade emotionellt för starkt mot avhandlingen när jag först såg den, men det var egentligen inte mot avhandlingen utan mot att den gav ett direkt stöd för vad jag anser vara dåligt underbyggda och alarmistiska förmodanden av ECRR att Tjernobyl orsakade millionstals dödsoffer och att Fukushima förväntas orsaka någon halv million cancerfall. Avhandlingen åberopas som ett starkt stöd för dessa kalkyler, och det var för att se vad som låg bakom jag tittade i den.
 • Tyvärr har det misstänkliggjort Tondell och medarbetare att avhandlingen åberopats av vad som karaktäriseras av mindre kritiska alarmister som på mycket svaga grunder skattar antalet döda av strålningen globalt till en eller flera storleksordningar högre än jag själv gjort (22300). Försöker jag på bloggar påminna om att Tondels avhandling faktiskt ger signifikanta signaler för att Tjernobylnedfallet orsakade dödsfall i Sverige möts det med misstro mot källan och det står sällan att det inte finns någon undersökning som faktiskt med data visar att det ägt rum en cancerökning hos exponerade grupper.
 • Jag delar uppfattningen att avhandlingen knappast ger skäl att tro på något annat än den tidigare uppfattningen: 300 fall av dödlig cancer i Sverige under 50 år och "man" (medförfattare, respondent och pressreleaser) borde ligga/legat mycket lågt med att antyda att avhandlingen visade att det var fler. Avhandlingen är en svag indikation på att det skulle kunna vara fler och en något kraftigare indikation på att Tjernobyl faktiskt medför cancer i Sverige. Även om avhandlingens skattning är hög, så blir resultaten något troligare om några fall om än inte alla verkligen hänger ihop med Tjernobyl. Man kan kanske säga att man skall ha högre signifikans och vara mer övertygande för att visa något otroligt som stöds bättre av resonemang, än för att visa något troligt som passar rimligt väl in i ett mönster. Att Tjernobyl orsakar cancer i Sverige var förväntat och där kanske det räckt med 5% sannolikhet att slumpen skulle ge ett samband, men för att utgående från avhandlingen se det troligt att det blir 10 ggr fler cancerdöda och ger en osannolik mix av cancer efter osannolikt kort tid, skulle det krävas åtminstone mindre än 1% chans att slumpen skulle ge resultatet och helst större säkerhet, vilket inte är visat, och gärna ett ännu utförligare stödjanden resonemang.
 • I en uppsats anges ett 95% konfidensintervall som går ned till en fjärdedel av den iakttagna effekten, dvs det ter sig inte helt uteslutet att det är en statistisk avvikelse från ingen effekt.
 • Strålningen från nedfallet är intensivast de första åren. Tondel mäter all cancer vilket är mer och inträffar tidigare än dödsfall av cancer vilket bör beaktas när man jämför med 300 döda under 50 år. 
 • Resultaten pekar på ett ännu starkare samband mellan dos och cancer eftersom dosskillnaderna som funktion av mantalskrivningsförsamling kan förväntas vara något mindre än församlingsvärdet anger. Människor tillbringar inte all tid i närheten av där de är mantalsskrivna, en del tillbringar mycket lite tid där. I ett material som beaktar även senare exponering inverkar det också att folk flyttar. En del av bestrålningen kommer från radioaktivitet i livsmedel och ganska lite av råvarorna kommer förmodligen från hemförsamlingen.
 • Det är osäkert hur många "frihetsgrader" det egentligen finns, säkert mycket färre för exponering än 450 oberoende församlingar eller antalet individer, eftersom de ligger i clusters. En samverkande faktor kan ha liknande effekt på närbelägna församlingar eller i samma region. Verkligheten överträffar nog ofta fantasin när det gäller konstiga samvariationer. Det är därför troligt att de angivna konfidensintervallen underdriver slumpens möjliga inverkan. 
 • Avhandlingen visar att det är signifikant att det inträffar fler cancer hos människor som bor där den radioaktivitet och strålning som orsakades av Tjernobyl var högre. Frågan är om det är ett kausalt samband och hur starkt det är kvantitativt och också hur det fördelar sig på cancertyper. Redan att det är ett samband i råmaterialet är ju en indikation. Men det finns mekanismer som att fastställda samband oftare når publicering än en frånvarande eller osäkra. ("Upprepa aldrig ett framgångsrikt experiment!"). Börjar man analysera och vända och vrida på ett material så hittar man sätt (modifikationer, korrektion för samverkande faktorer, uteslutande av vissa delar) att se en signal. Man väljer de ansatser som ger resultat och väljer bort de som misslyckas. Svårt att säga vad sånt här gör, men konfidensintervallen tenderar generellt att överdriva säkerheten, hur mycket beror på de specifika omständigheterna och skattas nästan aldrig. Om doktoranden inte hittade något, skulle ämnet förmodligen överges efter en tid och inte drivas fram till en avhandling utan kanske stanna vid en "institutionsrapport", doktoranden kanske skulle vinkla om huvuddelen av avhandlingen. I och för sig kan det sägas vara mycket intressant att ingen effekt hittats men eftersom materialet skulle anses för litet för att se en eventuell förväntad effekt så skulle det kanske inte blivit en antagen uppsats.
 • Mycket av kritiken har nog sitt upphov hos Leif Moberg, som är den person som en del av sina naturliga arbetsuppgifter tänkt mest på detta tidigare och som medverkat till den skattning på 300/50 år som jag nämner. Detta är i och för sig naturligt men kanske ändå fått en effekt.
 • Materialet analyserar cancer som inträffat fram till 1996 men försvarades först 2007, jag vet inte vad orsaken till det ganska långa mellanrummet kan vara.
 • Uppsatserna finner stöd för att det finns ett signifikant samband mellan exponering och cancer och har på ett seriöst sätt sökt efter "confounded" (samvarierande) faktorer (t ex åldersammansättning) och försökt göra korrektioner för olikheter i "datapunkterna" och är alltså godkännbara. Avhandlingen har tillräckligt mycket och kvalificerat och intelligent utfört arbete och kritisk analys för att vara fullt acceptabel.
 • For variation in cancer occurrence a major explaining factor can be described as "life style", thus what you eat, how you exercise etc. A major difficulty with epidemiology is that this may be different in the different cohorts in very intricate ways.
 • There are not that many citations done to Tondels work and the time he appears it is usually connected with extreme estimates of death toll (>70000). That decreases the creditability of those mentioning many studies and claiming no effect.
 • I did not find Tondel cited in the UNSCEAR report, I think it had been relevant (nor e.g. Busby, Hardell, Fairlei, Yablokov were cited, but I am less certain it had been relevant).
 • If the results are true and the contamination from Chernobyl is at least a factor of ten more dangerous than commonly believed, what could be the reason if it has with radioactivity to do? Hardly gamma-rays from Cs137, they are too well known and too uniformly distributed. The doses could hardly be much underestimated, rather overestimated. But there maybe other isotopes in the fall-out, which are less well-known and where the Cs137 is only a "marker". Sv is a subjective index and may be an improper measure regarding some isotopes. The question has to be raised after the results, but I do not believe it can explain them.
 • There are similar hot spots as in Sweden in other places. Wonder what they give? Some similar studies made has not shown an effect of the Chernobyl fall-out.
 • My conclusion: considering the unexpected outcome of the results, which puts higher demands on proof, it is not shown beyond reasonable doubt that Chernobyl has increased cancer in Sweden, at least not higher than expected from an earlier estimate. The results may be explained by a combination of chance, unidentified confounding and a some real cancer cases expected according to earlier projections. The results can be seen as supporting that Chernobyl have induced some cancers in Sweden.
 •  Jag tycker att felet ligger i det svenska universitetssystemet, här lägger man en med all sannolikhet "omöjlig uppgift" på en fräsch doktorand. Det var liten chans att det skulle bli en "bra" avhandling eftersom den förmodligen inte skulle finna en effekt, doktorander bör få säkrare uppgifter. Om man vill söka samband som förväntas vara svåra att finna och låg sannolikhet man får en klar signal, så borde uppgiften läggas på en docentkompetent med permanent anställning. En doktorand har när avhandlingsarbetet väl startats en stark press på sig att "lyckas" (dvs bl a att få några pek igenom granskningsprocedur och en tillräckligt mängd studier). När avhandling är klar skall doktoranden formellt försvara sin avhandling, det heter faktiskt "försvara". Det är naturligt att doktoranden fortsätter att försvara sina resultat i fortsättningen också. Nu har vi ett exempel på en lyckad doktorand som lagt grunden till en hygglig karriär, trots att hans framgångsrika forskning förmodligen givit olika typer av negativa effekter på förtroendet för forskning, förtroendet för värdet av peer review och erkända tidskrifter, förtroendet för auktoriserade myndigheters uppfattningar. Minskat förtroende för "systemet" leder till minskat förtroende för "högteknologi" såsom kärnkraft.  Trots detta lyckades avhandlingen bra med uppgiften att finna, publicera och försvara något som kan få stor praktisk betydelse.
 • Avhandlingens resultat kan så småningom få stor praktisk betydelse, kanske detta är en av de ekonomiskt mest signifikanta avhandlingar som någonsin gjorts. Hundratusentals människor evakueras nu från sina hem omkring "Fukushima" och får sina liv uppslitna. Tusentals tätbebyggda kvadratkilometer delvis med jordbruk förvandlas till oanvändbara impediment. Stora mängder produkter kasseras och ett antal förlorar sitt arbete. Kostnaden, omfattningen, tekniken och tidsprogrammet för framtida kärnreaktorer och andra energiåtgärder påverkas i väsentlig grad. Detta beror på att gränsvärden för evakuering, riskevaluering och annat påverkas av forskningsresultat. Den här avhandlingen utgör förmodligen en icke oväsentlig del. Hela synen på strålningens och strålningsolyckornas praktiska betydelse ändras hos myndigheter, men ännu mer i opinioner och politiska system. Om man får tro en del av vad man hör så finns det för lågdosområdet (<0.1Sv) ganska många undersökningar och åsikter av kvalificerade organ som tvivlar på "LNT" eller i vissa fall till och med tror att strålning har en positiv effekt. Om detta vore sant, skulle det ändå räcka med ett fåtal studier som Tondel´s, som stödjer en hög effekt av låga doser, för att blockera att myndigheterna mildrade sin syn låga strålningsdoser.
 • I en uppsats 2011 finner Tondel m fl att cancerfrekvensen verkar öka storleksordningen 2% när man bor så att gammastrålningen från bergrunden fördubblas. Berggrunden ger storleksordningen 0.5 mSi per år. Studien samkör bostaden belägenhet med observerad gammastrålning på en storleksskala några hundra meter, vilket kanske är en unikt stor upplösning. Observationen verkar inte storleksordningar större än "förväntat". Observationen stöder att den spontana bakgrundsstrålningen, dvs en låg dos given under lång tid, kan inducera cancer, och ge ett icke oväsentligt bidrag till all cancer i Sverige. Det finns områden på jorden där bakgrundsstrålningen är många gånger högre än i Sverige, men en liknande ökning har inte observerats där.

måndag 18 april 2011


Chernobyl - death toll

Article about the death toll by Dag Lindgren  Lindgren D 2011. Hur många döda av Tjernobyl. Artikel i Västerbottenskuriren 2011-01-09. Link direct to VK Hur många döda av Tjernobyl. Since that I have found much more information and even a wider range of opinions. However I usually limit myself to death in sicknesses similar to cancer (or acute radiation sickness).
The estimate on death toll (by cancers) by WHO (World Health Organization 2006 p106) is 4000 among the 600000 most exposed, however with many caveats.  http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241594179_eng.pdf. This corresponds to a several times higher number for the world population using “LNT” estimates.
The "TORCH" committee presented 2006 a report edited by Fairley and Sumner where an estimate of death-toll world-wide 30000-60000 was made. This report can be seen as a (critical) complement to the WHO (IAEA) documents preceeding it.
 http://www.nirs.org/c20/torch.pdf
The calculations behind TORCH 30000-60000 results and some explanations of other considerations touched upon here were recently explained by Green http://asiancorrespondent.com/52797/do-we-know-the-chernobyl-death-toll/   and http://newmatilda.com/2011/04/07/do-we-know-chernobyl-death-toll
A prediction for Europe was given by Cardis et al on 16000 lethal cancers  http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2006/pr168.html
Greenpeace presented a document 2006 http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2006/4/chernobylhealthreport.pdf p10 mentioning recent studies pointing on 200 000 dead in Russia, Belarus and Ukraine. In recent documents Green peace suggests death toll 93000.
A speculation of 6 million deaths can be found in the following document (p 176)  issued by European Committee of Radiation Risk. (ECRR).
 
http://www.euradcom.org/2011/ecrr2010.pdf   
Chernobyl: Consequences of the Catastrophe for People and the Environment. A book with mainly earlier Sovjet Union editors and authors http://www.nyas.org/Publications/Annals/Detail.aspx?cid=f3f3bd16-51ba-4d7b-a086-753f44b3bfc1
A suggestion that the death toll is a million and still raising can be found in this book. http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=20908 . The material presented is probably similar to that in the Greenpeace documentation.
Presentations at a conference in Berlin April 2011http://www.chernobylcongress.org/documentation.html
Further article on great variation
http://www.utne.com/Wild-Green/Chernobyl-Death-Toll-4000-or-1-Million-7272.aspx

In an article in SvD 3000 cancers was mentioned as a possible consequence for 5 million who got a high dose from Chernobyl, but I assume that some type of mistake is behind the estimate as it is lower than WHOs estimate even for the most irradiated group and it is not written what type of cancer (fatal or all? thyroid included?). 
The body which institutionally should make estimates and those estimates should be most trusted is UNSCEAR (The United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation).  http://www.unscear.org/unscear/en/chernobyl.html, information to press at http://www.unscear.org/unscear/en/media.html . An annex to a report which can be said to be the most important recent document on the issue of the death toll of Chernobyl was presented February 28 2011 (two annexes with some bearing were presented still later. The report does not give a projection (estimate) of expected total death toll. Because of "unacceptable uncertainties in the predictions", the Committee decided not to use models to project absolute numbers of effects in populations exposed to low doses, the report said.
It is unfortunate UNSCEAR cannot not clearly put a higher limit on what the death toll (global and preferable all time, but at least during a century) might be, ruling out some high numbers suggested. This leaves the floor open for all sorts of speculations what a trustworthy projection maybe. Many reads the UNSCEAR report as the death toll is around 50 and not more. It is also unfortunate that many reports do not give global values but just estimates in a limited population mainly neglecting the harm to Mankind and emphasizing that now effect was strictly clinical proven, thus giving impression that harm is less than it most likely is. This contributes to the variety of estimates and decrease the trust in the estimates done.
The projections are difficult for many reasons. One is that the “LNT” model is in doubt and another that positive effects of radiation has been suggested. These two issues were addressed by BEIR (A committee which derives its mandate from NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF THE NATIONAL ACADEMIES, USA.)  BEIR suggests in a report 2006 no threshold and no positive effect of low doses (hormesis) http://www.nap.edu/nap-cgi/report.cgi?record_id=11340&type=pdfxsum That looks a most trustworthy report regarding its source. and it is not old.  http://www.nap.edu/openbook.php?isbn=030909156X#
One cause for uncertainty is that much emphasize has gone into proving that there are cancers and other effects occurring among the population most exposed. That has basically failed, but has left the room open for very high but scientific uncertain and doubtful figures. Many cancers do not occur until after 20 years and are not yet reflected in the statistics. A more reliable approach seems to be to start from calculated doses and what is known from other sources.
BEIR seems to suggest one case of cancer per 10 Sv Population dose and one fatal cancer per 20Sv. The spontaneous mutation rate in humans is suggested doubled by exposure to 1 Sv.
It is not easy to identify and compare different projections of occurred and foreseen death toll. Some count cancers, other fatal cancers and others include other reasons of death. Life can be shortened without Chernobyl on the final death certificated, this is included in some studies. Few extend results to the globe or the far future. Most study a fragment of the globe or population. The estimates are often not clearly given as a main finding but dwells in the text.
En svenskspråkig beskrivning från 1994 om risken av exposition inklusive cancer av låga resp höga doser och kollektivdos som verkar klar och bra http://www.analys.se/lankar/Stralning/medicin/bkgr3-94.pdf
Det hänvisas till ICRP normer för beräkningar, men det är inte lätt att hitta var de finns, informationen är inte lätttillgänglig från källan.
A summary of estimates, limit to those given after 1990, Från: J. Fairlie and D. Sumner (2006: table 6.2) as presented in Dagbladet 11-04-20, liknande sammanställningar dyker upp i andra sammanhang,
Det är ganska anmärkningsvärt att alla skattningar som görs och citeras är ganska höga samtidigt som man har en känsla att UNSCEAR och många uppsatser verka tycka att antalet egentligen skulle sättas lägre utan att ändå våga göra en användbar skattning.
The disagreement is not new, and the contrasting views has not approached each other
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/ord-mot-ord-om-doda-efter-tjernobyl_454299.svd
Man kan kritisera många tidningar för att de fokuserar på FN rapporter som bara täcker de mest exponerade delarna av befolkningen och inte försöker göra globala estimat, och att det fokuserar på bristen på (knappast förväntade) vattentäta bevis på att låga cancerfrekvenser ökar istället för den troliga effekten på jordens globala befolkning. Exempel: http://www.dn.se/nyheter/varlden/ett-nytt-tjernobyl--och-anda-inte
Jag har inte hittat någon bra sammantställning över forskning som undersöker olika effekter av låga doser och drar slutsatsen att det är osannolikt att små doser av strålning har mycket liten effekt på cancer hos människor.
En svenskspråkig översikt Tjernobylförloppet (inte mycket radiologiskt, elevarbete) finns på
http://projekttjernobyl.se/
Swedish radiation
Information of the radiological considerations of Chernobyl vs Sweden is given by
Moberg L & Persson Å 1996 http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Rapport/Sakerhet-vid-karnkraftverken/1996/i96-01-Tjernobyl_10ar.pdf
"Kollektivstråldosen till den svenska befolkningen under femtio år efter olyckan kan utifrån genomförda mätningar beräknas till ungefär 6000 ManSievert. Denna kollektivdos uppskattas ge upphov till sammanlagt ca 300 fall av cancer med dödlig utgång. Det största stråldosbidraget kommer genom att vi bestrålas från radioaktivt cesium på marken, och från radioaktivt cesium som vi får i oss genom mat och dryck. Som jämförelse kan nämnas att ungefär 20000 människor i Sverige årligen dör av cancer, varav knappt två tusen är orsakade av joniserande strålning (väsentligen till följd av naturlig bakgrundsstrålning, radon i bostäder och röntgenundersökningar inom sjukvården)." 
There are later comments from strålsäkerhetsmyndigheten, but they do not suggest death toll. 
The rough estimate according to BEAR cancer-dose relationship is double as many cancers and as all cancers are not fatal that could be reasonable.
Några länkar, delvis på svenska:
"Miljövänner för kärnkraft"  http://www.mfk.nu
"Nuclear Power Yes Please, NPYP"    http://nuclearpoweryesplease.org/'
Öppnade en blogg 18 april på http://daglindgren.blogspot.com/ om Tjernobyl och i någon grad Fukushima
Det finns en UN informationsenhet om Tjernobyl, ICRIN (International Chernobyl Research and of Information Network), fast något om globalt döda kunde jag inte hitta.