tisdag 27 november 2012

Fukushima, analyser med än ett år efteråt


Detta början på något som skall utvidgas med Fukushima i perspektiv. Det blir länkar innan egen analys.


Gunderssen är kunnig med omfattande perspektiv, men uppenbart överdriven i sina farhågor. Här en lång skriven intervju.

tisdag 2 oktober 2012

Är kärnkraftverk säker? Brrr - hjälp

Kärnkraft är mer ett psykologiskt problem än ett tekniskt!
Och vargar är mer ett psykologiskt problem än ett biologiskt!
Skälet att jämföra är att båda frågorna tycks ligga på miljöminister Lena Eks bord.

Det finns engagerade kramare och skeptiker till båda fenomenen

Jag jämförde den uppmärksamhet frågorna fått i media och fann då att den var ungefär lika stor.
http://vargdag.wordpress.com/2011/10/12/varg-ar-ett-intressant-diskussionsamne/
Jag sökte “varg” och “kärnkraft” på UNT, DN, SvD, Newsmill och Googles och fick ungefär lika många träffar. Kärnkraft dödar många gånger fler människor än varg (fast ändå inte många). Få får se en vild varg under sin livstid, många har sett ett kärnkraftverk. Vargens närvaro kan snabbt påverkas med tekniskt enkla beslut och metoder, medan för kärnkraften besluten har stora, svårpåverkade och svårförutsebara konsekvenser halvsekel eller ännu längre framåt. Kärnkraften bidrar väsentligt varje dag till att vi alla får ljus, TV, varm mat, och mycket annat, och är ett påtagligt ingrepp i den privata budgeten. För vargen är nyttan huvudsakligen immatriell, vi känner att vi slår vakt om den biologiska mångfalden. För både varg och kärnkraft finns ganska färska riksdagsbeslut, men den ungefär lika omfattande debattens huvudmål verkar vara att slita upp dessa riksdagsbeslut (med vargen har detta lyckats mycket bra trots att det var ett beslut med bred riksdagsmajoritet).
Varför tycker media att närvaro av varg och kärnkraft är likställda ödesfrågor?

För vargen, som ju många värnar om mer än kärnfraft, är härdsmältor en fördel, vargarna trivs där människorna dragit sig tillbaks omkring Tjernobyl.

Jag höll nyligen ett föredrag med slutsatsen att civilisationen kommer att försämras, eftersom vi är som vi är och växelverkar som vi gör. Den männskliga naturen klarar nog inte de utmaningar som vi står inför. De exempel jag studerar ingående är varg och döda efter härdsmältor. Länken till min powerpointpresentation är:
http://www-genfys.slu.se/staff/dagl/Presentations/ViKlararDetInte120921.pptx

Jag länkar till SvD, GP ,