söndag 12 juni 2011

Döda efter Chernobyl har underskattats av FN

FN-organ har agerat så att antalet döda i strålningsinducerad cancer har underskattats jämfört med ledande forskarnas uppfattning. Skälet är att FNs organ har spritt en beräkning som bara avser en liten del av alla exponerade människor (dock sådana där expositionen var relativt stor) och bara strålningen de mottagit de första tjugo åren efter katastrofen.

Citeringar av FN studien på nätet
DN 100525
"Enligt en rapport från Tjernobyl Forum, ett nätverk av forskare från FN, Världsbanken och de värst drabbade länderna, kommer dödstalet att landa på 4.000 personer."

Analysgruppen vid Kärnkraftsäkerhet och Utbildning Bakgrund 3 april 2006, huvudsakligen översättning av ett pressmeddelande från IAEA 05-09-05:
”...experterna att strålningen skulle kunna förorsaka upp till sammanlagt 4000 dödsfall bland de högexponerade invånarna i Tjernobyl,” ... ”I rapporten görs uppskattningen att det slutliga antalet dödsfall är betydligt lägre än tidigare gjorda spekulationer om att strålningexponeringen skulle kräva tio tusentals liv. Den nu uppskattade siffran på 4 000 dödsfall...”   Jag kunde inte hitta någon annan siffra än 4000 i pressmeddelandet, trots att högre dödstal täckande en större del av världen har beräknats bl a av WHO.
Blogg 080314 Deaths per TWh for all energy sources
"The World Health Organization study in 2005 indicated that 50 people died to that point as a direct result of Chernobyl. 4000 people may eventually die earlier as a result of Chernobyl"  Denna siffra ligger till underlag för en beräkning att döda av kärnkraft är 0.04 per TWh och slutsatsen att kärnkraft är det säkraste energislaget. Denna länk åberopas ofta i den svenska debatten. Det är enligt min uppfattning en undervärdering av risken med kärnkraft, som är baserad på en mycket förståelig feltolkning av FN-organet.

Googelstudie
Jag googlade en studie, sökte på "Chernobyl death toll", "mest relevanta" "alla tider". Listar de högst rankade som åberopar FN-organs uppgifter på antal döda.

http://asiancorrespondent.com/52797/do-we-know-the-chernobyl-death-toll/
"Reports by the UN Chernobyl Forum and the World Health Organisation in 2005-06 estimated up to 4000 eventual deaths among the higher-exposed Chernobyl populations and an additional 5,000 deaths among populations exposed in Belarus, the Russian Federation and Ukraine." ... "In contrast, the most strident nuclear advocates want us to believe that the death toll was just 30-60. To that end they are very keen to focus our attention on a recent report by the UN Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR).
But the UNSCEAR report made no effort to assess the effects of widespread low-level radiation exposure. Specifically, the report states: “The Committee has decided not to use models to project absolute numbers of effects in populations exposed to low radiation doses"
Detta är vad jag förstår helt rättvisande.

http://www.utne.com/Wild-Green/Chernobyl-Death-Toll-4000-or-1-Million-7272.aspx#ixzz1PC0ukUsd
"The number is dramatically higher than the estimate of 4,000 deaths presented in a 2005 report by the International Atomic Energy Agency, the World Health Organization,"

http://www.guardian.co.uk/environment/2005/sep/06/energy.ukraine
"The nuclear disaster at Chernobyl almost 20 years ago has so far claimed fewer than 50 lives, according to a study by the International Atomic Energy Agency, the UN Development Programme and the World Health Organisation.  But about 4,000 people could eventually die from exposure to radiation released"

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=20908
"the claim of the International Atomic Energy Agency-- still on its website that the expected death toll from the Chernobyl accident will be 4,000."

http://en.wikipedia.org/wiki/Chernobyl_disaster_effects
"This report titled: "Chernobyl's legacy ...  put the total predicted number of deaths due to the disaster around 4,000" ... An IAEA press officer admitted that the 4000 figure was given prominence in the report "...to counter the much higher estimates which had previously been seen. ..." "It was a bold action to put out a new figure that was much less than conventional wisdom." ... "The full version of the WHO health effects, included the prediction of 5000 additional fatalities, in total 9000 will die from cancer among the 6.9 million most-exposed Soviet citizens."

Noteringar från Google studien. Tre av fem tolkade FN.organen som att 4000 var totalt dödsantal, två gav den vidare informationen att man inkluderade mer av gamla Sovjet så skattades det till 9000, men de hade läst mer än pressmeddelandet. Ingen påpekar att dödsfall också kan inträffa på andra ställen (i Sverige 300) eller av stråldos som kommer efter de första tjugo åren. Slutsatsen att FN-organen uttryckt sig så att totalantalet döda vanligen avsevärt underskattas jämfört med den information FN-organen själva har är uppenbar.

Egen skattning
Jag har gjort en egen uppskattning (som är ny i meningen att uppskattningar av kollektivdoser som offentligjorts först 2011 använts, men detta medför inte tora justeringar). Den har presenterats på två bloggar: 

SLUs forskarblogg   http://blogg.slu.se/forskarbloggen/?p=6
NuclearPowerYes (utförligare argument i diskussionen)


En liknande skattning har oberoende gjorts av  Lisbeth Grönlund  med ett liknande resultat. 

Skattningen är naturligtvis mycket ungefärlig, men ändå underlag för att beteckna uppgifterna i t ex DN och analysgruppen som missledande.  Skälet för skillnaderna i uppskattning är huvudsakligen att FN-organen framför beräkningar för en liten grupp exponerade, jag (och andra inklusive FN-organet WHO fast i liten stil) har utvidgat det till hela eller större del av världen, med användning de fakta och de uppskattningar av strålningens effekter som FN-organen samlat i, och gjort en extrapolering längre fram i tiden. Med de begränsningar som anges accepterar jag FN skattningen som en delmängd av de döda skattad ungefär som jag gör, men att det är en delmängd står finstilt i IAEAs pressmeddelande. Därigenom leder informationen till att den direkt feltolkas av t ex DN, bloggen som underlag till riskberäkning och nästan alla andra.  DN skriver visserligen (i mening att nedvärdera tillförlitligheten av högre skattningar) att miljöorganisationer kommit till högre värden. Detta är missledande, det är inte bara gröna organisationer (se t ex länkar i mina artiklar).

Min uppskattning gav 22300 och det gäller i princip för hela världen och i den förutsebara framtiden. 
Enligt mitt förmenande så presenterar FN information på ett vinklat sätt, vilket t ex analysgruppen för vidare. Det hade funnits möjligheter att i senare FN rapporter (den senaste från UNSCEAR som presenterades först 2011) göra ett klargörande om FN misstänkte att IAEA pressmeddelandet missförståtts, men det har FN-organen inte gjort (tvärtom finns det en syrlig kommentar till en uppskattning på 30-60000).  Att från högsta håll begränsa informationen om kärnkraftens faror leder till att det blir mer legitimt med en ökad diversitet av mer eller mindre grundade vinklingar. Det ställer större krav på de som vill föra fram information i förenklad och kondenserad form (t ex journalister), när det inte räcker att snabbläsa pressmeddelanden, utan måste sätta sig in i pressmeddelandets begränsning och dess möjliga konsekvenser.

Det finns mer befogat skäl för farhågor från olika håll att information döljs, när även FN-organen ger intryck att mörka och kärnkraftföreträdare ställer upp på det. Det bidrar till irrationella reaktioner från befolkning i anslutning till Fukushima och Tjernobyl om de inte kan lita på den mest auktoriserade informationen "uppifrån"!
Världen skulle tjäna på om man i högre grad eftersträvade objektivitet och att de högsta organen därvid föregick med gott exempel. Mer begränsat är det önskvärt att den information som ges i Sverige i anslutning till svensk kärnkraft uppfattas som objektiv.

2 kommentarer:

 1. Höga doser av joniserande strålning orsakar bla cancer som leder till död.

  Men det finns många som tror att låga doser har ingen eller liten effekt. Det finns också de som tror att små mängder strålning har positiva effekter. "Linear No Threshold" på det sätt som den tillämpas vid Tjernobyl i WHOs, mina och Grönlunds beräkningar kanske överskattar cancerdöda. Dessa synpunkter framförs på många webinlägg och webartiklar och det finns indikationer som stödjer att det ligger en hel del i det.
  Dock utgår ICRP, WHO och de flesta strålsäkerhetsorgan forfarande från att för ungefär varje 20 Sv i kollektivdos inträffar ungefär ett fall av dödlig cancer även om varje enskild dos är låg. De resonemang och litteraturgenomgångar som ligger bakom är snart ett decennium gamla och inte så lättillgängliga. Några institutioner med akademistatus i Frankrike och USA har uttalat sig så att det verkar uppenbart att de tycker lågdoseffekterna överskattas i säkerhetsresonemang. Effekten av låga doser har studerats i olika projekt även det sista decenniet, men de uttalade slutsatserna är ofta något diffusa.
  Genom Fukushima-katastrofen är frågan hur farliga de låga doserna är nu högaktuell och får stora konsekvenser (som långsiktig evakuering av ca hundratusen japaner).

  Jag tycker att de organ som byggt gällande strålskyddsrekommendationer på faran av låga doser enligt de "klassiska" normerna borde tycka det var angeläget att det kom en aktuell genomgång av undersökningar med tyngdpunkt på de senast tillkomna, som underbygger dagens riskskattningar i ljuset av den senaste kunskapen! Jag tycker inte jag hittat någon bra och något så när auktoritativ genomgång som kommit ut sedan 2006.

  SvaraRadera
 2. Gjorde en kommentar till ett inlägg i Newsmill i mars 2012 http://www.newsmill.se/artikel/2012/03/11/den-st-rsta-nyheten-fr-n-japan-r-att-k-rnkraften-var-s-s-ker#comment-344540
  tycker det avfärdades ungefär enligt det tidigare mönstret

  SvaraRadera